Schäfer advokatfirma er specialiseret i at føre ret- og voldgiftssager om konkurrenceret, markedsføringsret, miljøret og strafferet

Om

Schäfer advokatfirma er ejet af advokat (H), dr.jur. Anders Schäfer. Anders har møderet for Højesteret og rådgiver samt fører rets- og voldgiftssager på vegne af virksomheder, myndigheder og foreninger om markedsregulering og miljøret. Han behandler desuden straffesager og repræsenterer børn og unge i sager om tvangsmæssig anbringelse.

..

Anders er endvidere lektor på Københavns Universitet i konkurrence- og erstatningsret, og han har skrevet en doktorafhandling om erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne (2023). Han har tidligere  været gæsteforsker ved Berkeley School of Law (2017-18) og University of Oxford (2018-19) og skrevet flere artikler om erstatning, gruppesøgsmål og finansiering af rets- og voldgiftssager.

Anders er medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret og underviser på advokatuddannelsen i retssagens forberedelse.


Tidligere har Anders arbejdet hos Plesner (2007-11) og Poul Schmith/Kammeradvokaten (2014-21) samt ved domstolene som dommerfuldmægtig i Højesteret, herunder præsidentfuldmægtig (2011-2014), og som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2021-22).

Konkurrenceret

..

Anders fører retssager og rådgiver inden for dansk og EU-konkurrenceret, herunder

- forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler
- forbuddet mod misbrug af dominerende stilling
- erstatningssager, herunder gruppesøgsmål
- sektorregulering, herunder betalingsloven  
- udarbejdelse af compliance-programmer og undervisning

Markedsføringsret

Anders fører retssager og rådgiver desuden inden for dansk og EU-markedsføringsret, herunder

- klima- og miljømarkedsføring
- forbrugerbeskyttelse
- markedsføring rettet mod børn og unge
- prismarkedsføring
- erstatningssager, herunder gruppesøgsmål
- straffesager

..

Miljøret

Anders Schäfer har erfaring med en lang række miljøretlige spørgsmål og fører retssager og rådgiver om bl.a.

- klimasøgsmål, herunder gruppesøgsmål
- adgang til miljøoplysninger
- naturbeskyttelse
- vandforsyning og vandløb
- generel regulering af fast ejendom, herunder havne

..

Strafferet

Anders fungerer som forsvarer i straffesager om overtrædelse af straffelovens bestemmelser og særlovgivningen, herunder sager om økonomisk kriminalitet.

Han repræsenterer desuden børn og unge i sager hos Ungdomskriminalitetsnævnet og Ankestyrelsen.

..

Kontakt

Advokat (H), dr.jur. Anders Schäfer

Schäfer Advokatfirma
Gammel Hareskovvej 271A, 3500 Hareskovby 


+45 51 59 41 59
anders@schaferlaw.dk

Linkedin

CVR 39811022


..